HEM

VÅRA TJÄNSTER

IDÉKATALOG

GALLERI

K-MÄRKT

MILJÖ

KONTAKT

OFFERT

VÅRT MILJÖARBETE

Vi arbetar så långt det är möjligt med naturliga och beprövade material. Ett skäl för detta är att det är viktigt att använda material som fungerar väl ihop, vilket är särskilt viktigt när man renoverar gamla och känsliga byggnader.

Ett annat skäl är naturligtvis omsorgen om vår gemensamma miljö och att vår verksamhet inte ska påverka miljön negativt. Av samma skäl arbetar vi även aktivt med återvinning av gamla fasader då bruket kan malas ner och kan användas på nytt.

Vårt företag tillämpar ett certifierat kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem som BF9K. Där en extern kvalificerad revisor följer upp och kontrollerar att företaget ständigt  förbättras enligt BF9K riktlinjer.

Murarfirma Gamla Stan AB  | Lövdalsvägen 66, 141 73 Segeltorp | Tel 08-779 86 80 | Mobil 070-540 44 26 | info(a)mfgs.se